สพป.ตาก เขต 1 ได้รับรางวัล 103 เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ หัตถกรรมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ 18 รายการ

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาตเหนือ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 66

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาตเหนือ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 66

dsc_5556

dsc_5557

dsc_5567

dsc_5579

dsc_5582

dsc_5596

dsc_5618

dsc_5630

dsc_5661

dsc_5676

dsc_5691

dsc_5703

dsc_5712

dsc_5727นายภูวนาท  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและด้านวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้การแข่งขันทักษะดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญทอง 103 กิจกรรม เหรียญเงิน 65 กิจกรรม และเหรียญทองแดง 27 กิจกรรม ได้เข้าร่วมแข่งขัน 10 กิจกรรม รวม 205 กิจกรรม และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศที่ กรุงเทพฯ จำนวน 18 กิจกรรม ดังนี้

  1. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 2.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 3.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 4.การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 5.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 6.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 7.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 8.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 9.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 10.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 11.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 12.การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 13.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 14.การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  15.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  16.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 17.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55   18.การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ และขอให้ประสบผลสำเร็จจากการแข่งขันในระดับประเทศอีกต่อไป

โฆษณา

สพป.ตากเขต 1 ได้รับเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 65 ระดับภาคเหนือ อันดับที่ 6

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม และเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 นั้น
ปรากฏผลว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 6 โดยได้รับเหรียญทอง จำนวน 79 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 33 เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 12 เหรียญ เข้าร่วม 8 รายการ เป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 เหรียญ รวม 132 รายการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก และ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1 – ป.6 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลตาก
การแข่งขันแสดงตลก ป.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 55
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก. ป.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6
สำหรับโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 3 จะได้เข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรม ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 กรุงเทพ ฯ