นักเรียน สพป. ตากเขต ๑ ได้รับรางวัล ๘๒ เหรียญทอง ๖๔ เหรียญเงิน ๓๔ เหรียญทองแดงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลาง สมโภชเชียงใหม่ ๗00 ปี จังหวัดเชียงใหม่นั้น ในครั้งนี้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน ๑๙๔ รายการ
บัดนี้ได้สิ้นสุดการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่านักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต ๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ๘๒ เหรียญ รางวัลระดับเหรียญเงิน ๖๔ เหรียญ ระดับเหรียญทองแดง ๓๔ เหรียญ ได้เข้าร่วมแข่งขัน ๑๔ กิจกรรม และมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศที่เมืองทองธานีต่อไป จำนวน ๒0 รายการ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
เดี่ยวระนาดเอก ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๑-๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
Multi Skil Competition ม.๑-๓ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-๖ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การเล่านิทาน เด็กพิการเรียนร่วม (บกพร่องทางร่างกาย) โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การอ่าน ป.๔ – ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
ฆ้องวงใหญ่ ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
ขลุ่ยเพียงออ ป.๑-๖ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.๑-๖ ชาย โรงเรียนบ้านน้ำด้วน
ขับร้องเพลงสากล ม.๑-๓ หญิง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างgiugiupo
A Math ป.๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
จักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
เดี่ยวจะเข้ ป.๑-๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
การแปรรูปอาหาร ม.๑-๓ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
การทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) – หวาน(ขนมไทย) ป.๔-๖ โรงเรียนขุนห้วยตาก พัฒนาศึกษา
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คำคม ม.๑-๓ โรงเรียนบ้านดงลาน
Spelling Bee ม.๑-๓ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

โฆษณา