สพป. ตาก เขต 1 ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง และชนะเลิศ 1 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

นายภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการและทักษะสิ่งประดิษฐ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 17 ราย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 นั้น
บัดนี้การแข่งขันทักษะดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญทอง 9 กิจกรรม เหรียญเงิน 5 กิจกรรม และเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม ได้เข้าร่วมแข่งขัน 1 กิจกรรม และได้เป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ ดังนี้
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองร่ม อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก
การประกวดละครสั้นประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสามเงา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก
การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ อำเภอวังเจ้า
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8บท) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอสามเงา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เหรียญเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม อำเภอวังเจ้า
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝนและ เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอื่นๆอีกต่อไป

โฆษณา