สพป. ตาก เขต 1 ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง และชนะเลิศ 1 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

นายภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการและทักษะสิ่งประดิษฐ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 17 ราย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 นั้น
บัดนี้การแข่งขันทักษะดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญทอง 9 กิจกรรม เหรียญเงิน 5 กิจกรรม และเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม ได้เข้าร่วมแข่งขัน 1 กิจกรรม และได้เป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ ดังนี้
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองร่ม อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก
การประกวดละครสั้นประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสามเงา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก
การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ อำเภอวังเจ้า
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8บท) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอสามเงา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เหรียญเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม อำเภอวังเจ้า
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝนและ เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอื่นๆอีกต่อไป

Advertisements

สพป.ตาก เขต 1 ได้รับรางวัล 103 เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ หัตถกรรมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ 18 รายการ

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาตเหนือ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 66

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาตเหนือ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 66

dsc_5556

dsc_5557

dsc_5567

dsc_5579

dsc_5582

dsc_5596

dsc_5618

dsc_5630

dsc_5661

dsc_5676

dsc_5691

dsc_5703

dsc_5712

dsc_5727นายภูวนาท  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและด้านวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้การแข่งขันทักษะดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญทอง 103 กิจกรรม เหรียญเงิน 65 กิจกรรม และเหรียญทองแดง 27 กิจกรรม ได้เข้าร่วมแข่งขัน 10 กิจกรรม รวม 205 กิจกรรม และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศที่ กรุงเทพฯ จำนวน 18 กิจกรรม ดังนี้

  1. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 2.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 3.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 4.การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 5.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 6.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 7.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 8.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 9.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 10.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 11.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 12.การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 13.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 14.การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  15.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  16.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 17.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55   18.การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ และขอให้ประสบผลสำเร็จจากการแข่งขันในระดับประเทศอีกต่อไป

สพป.ตากเขต 1 ได้รับเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 65 ระดับภาคเหนือ อันดับที่ 6

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม และเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 นั้น
ปรากฏผลว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 6 โดยได้รับเหรียญทอง จำนวน 79 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 33 เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 12 เหรียญ เข้าร่วม 8 รายการ เป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 เหรียญ รวม 132 รายการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก และ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1 – ป.6 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลตาก
การแข่งขันแสดงตลก ป.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 55
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก. ป.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6
สำหรับโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 3 จะได้เข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรม ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 กรุงเทพ ฯ

นักเรียน สพป.ตากเขต 1คว้า 104 เหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64

DSC_0203สพป.ตากเขต 1 ได้รับรางวัล 104 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่

นายสุทิน  แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะและเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 และได้ตัวแทนสพป.ตากเขต 1 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 214 กิจกรรม และส่งผลให้ได้รับรางวัล 104 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง เข้าร่วม 16 กิจกรรม   ในจำนวนเหรียญทองดังกล่าว ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ณ เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 10 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ  โรงเรียนอนุบาลตาก

2.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง

3.การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ   อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยพลู

5.การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3                  วัดชัยชนะสงคราม

6.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1                     โรงเรียนบ้านโป่งแดง

7.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

8.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

9.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1- ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2       โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

10.การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานความสำเร็จ ในความสามารถของนักเรียนที่ได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาคเหนือ รวมทั้งที่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้า 99 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ 18 รายการ

นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้า 99 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง
DSC_0340งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ 18 รายการ
นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 215 รายการ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 เพื่อ คัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว ปรากฏว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ได้รับเหรียญทอง จำนวน 99 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 56 รายการ เหรียญทองแดง จำนวน 24 รายการ และได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 รายการ รวมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 196 รายการ โดยในที่นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รายการ รวม 18 รายการซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศอีกต่อไป
สำหรับรางวัล 18 รายการที่เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1 – ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
3.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1กิตติขจร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
2.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
3.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้ายบ่อไม้หว้า
4.การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโสมง
5.การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1
6.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รายการ ได้แก่
1.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
2.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
3.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสัก
5.การแข่งขันทำขนมช่อมวง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก
6.การแข่งขันทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
7.การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 กิตติขจร
8.การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
9.การแข่งขันการทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ได้รางวัลดังกล่าวมาด้วยด้วยความรู้ความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง

รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2556

ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากำหนด เพื่อรับรางวัล ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ผลการพิจารณามีผลงานวัตกรรมของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพจำนวน ๓ ผลงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดังนี้

๑. การอ่าน การคิด สะท้อนชีวิตเด็กดีมีความรู้ โรงเรียนอนุบาลตาก
๒. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยสื่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
๓. หนังสือนิทานคำคล้องจองของนักเรียนปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย

ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรรระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามรายชื่อที่ประกาศ จะส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสา เพื่อรับการประเมินผลงานนวัตกรรมระดับประเทศต่อไป

สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 18 ราย

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะเรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 18 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวภัทรพร การะแบก นางสาวสาธิยา ลำดับ และ นายเอกภักดิ์ ยินดีผล
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวนิภาพร บุษบง
กลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวนิตยา ทองจิตติ นางธมลวรรณ ตะคุณนะ นางสาวสุรินธร ตาสี นางสาวรัชนีกร ใจยา นางวารินทร์ คำตา นางสาวจิตราภรณ์ เทพพรมวงค์ นายอมร ชื่นบางบ้า นางสาวจิดาภา ทองโตนด นางสาวยุพิน เย็นจุรีย์ นางสุนิภา คำภิระแปง นางมุกข์ดา ทานันท์ และ นางสาวปรียาภรณ์ สะสม
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกัลยา โอดเฮิง และ นางณัฐณิชา ยิ้มแย้ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสาร หลักฐาน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ ชั้น 3 สพป.ตากเขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้