นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้ารางวัล 10 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งสพป.ตากเขต 1ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 20 กิจกรรม นั้น
บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่านักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง10 เหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน 5 เหรียญเงิน ระดับเหรียญทองแดง 1 เหรียญทองแดง ได้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 รายการ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ รองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 3 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
3. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
4. การอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
5. ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านป่ายางตะวันตก
6. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
7. รางวัลชนะเลิศ จะเข้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
8. การแข่งแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ร.ร.น้ำดิบพิทยาคม
9. การแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4.ป.6 ร.ร.ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
10. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รางวัลระดับเหรียญเงิน 5 รายการ ได้แก่
1.ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
2.ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง
3.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านน้ำด้วน
4.ระนาดเอก ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
5. ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาต่างประเทศ Multi Skill Competition ม.1-ม.3
ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 1 รายการได้แก่ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
รางวัลระดับเข้าร่วม 4 รายการ ได้แก่
1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านหนองปลาไหล
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคำคม ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านดงลาน
3.ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
4.รองชนะเสิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ขอแสดงความยินดีกับคณะ ครูนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล มาด้วยความรู้ความสามารถ อย่างภาคภูมิใจ ทุ่มเทและ เสียสละในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

โฆษณา