นักเรียน สพป.ตากเขต 1คว้า 104 เหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64

DSC_0203สพป.ตากเขต 1 ได้รับรางวัล 104 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่

นายสุทิน  แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะและเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 และได้ตัวแทนสพป.ตากเขต 1 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 214 กิจกรรม และส่งผลให้ได้รับรางวัล 104 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง เข้าร่วม 16 กิจกรรม   ในจำนวนเหรียญทองดังกล่าว ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ณ เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 10 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ  โรงเรียนอนุบาลตาก

2.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง

3.การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ   อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยพลู

5.การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3                  วัดชัยชนะสงคราม

6.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1                     โรงเรียนบ้านโป่งแดง

7.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

8.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

9.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1- ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2       โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

10.การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานความสำเร็จ ในความสามารถของนักเรียนที่ได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาคเหนือ รวมทั้งที่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

โฆษณา