สพป.ตาก เขต 1 คว้ารางวัล 17 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปี 2561

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 20 รายการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 1 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ เหรียญทอง 17 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1 – ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 – ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง และการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1 – ม.3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1 – ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ป.1 – ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ การแข่งขันระบำมาตรฐานป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชขานุสรณ์ การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ การแข่งขันของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากวัง รางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงลาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
รางวัลเหรียญทองแดง 1 รายการ ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และขอขอบคุณคณะครูที่ร่วมมือร่วมใจกันฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้
สพป.ตาก เขต 1 คว้ารางวัล 17 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 สพป.ตาก เขต 1 คว้ารางวัล 17 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 สพป.ตาก เขต 1 คว้ารางวัล 17 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 สพป.ตาก เขต 1 คว้ารางวัล 17 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: