สพป.ตากเขต 1 ได้รับเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 65 ระดับภาคเหนือ อันดับที่ 6

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม และเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 นั้น
ปรากฏผลว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 6 โดยได้รับเหรียญทอง จำนวน 79 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 33 เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 12 เหรียญ เข้าร่วม 8 รายการ เป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 เหรียญ รวม 132 รายการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก และ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1 – ป.6 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลตาก
การแข่งขันแสดงตลก ป.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 55
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก. ป.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6
สำหรับโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 3 จะได้เข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรม ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 กรุงเทพ ฯ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: