สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 18 ราย

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะเรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 18 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวภัทรพร การะแบก นางสาวสาธิยา ลำดับ และ นายเอกภักดิ์ ยินดีผล
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวนิภาพร บุษบง
กลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวนิตยา ทองจิตติ นางธมลวรรณ ตะคุณนะ นางสาวสุรินธร ตาสี นางสาวรัชนีกร ใจยา นางวารินทร์ คำตา นางสาวจิตราภรณ์ เทพพรมวงค์ นายอมร ชื่นบางบ้า นางสาวจิดาภา ทองโตนด นางสาวยุพิน เย็นจุรีย์ นางสุนิภา คำภิระแปง นางมุกข์ดา ทานันท์ และ นางสาวปรียาภรณ์ สะสม
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกัลยา โอดเฮิง และ นางณัฐณิชา ยิ้มแย้ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสาร หลักฐาน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ ชั้น 3 สพป.ตากเขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: