ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ประกาศผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

      นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการสรรหาครูภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกครูในสังกัดภาครัฐ เขตพื้นที่ละ ๓ คน และสังกัดภาคเอกชนในจังหวัด ๑ คน รวมเสนอเขตละไม่เกิน ๔ คน เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เป็นผู้ประเมินคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๕๐ คน เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้พิจารณาการสรรหา ครูภาษาไทยดีเด่นฯ เรียบร้อยแล้ว มีครูภาษาไทยได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑. นางมยุรี สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางสาวพิมพ์ใจ ปันพรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สพป.ตาก เขต ๑
๓. นางสาวอุทัยวรรณ ภู่คง ครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘
๔. นางสีมัย ชุมดวง ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เอกชน
      คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: