คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ประกาศผล การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ประกาศผล การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ นั้น
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เหมาะสมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ดังนี้
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. นางมยุรี สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางสาวจงรักษ์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต ๑
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายกอบกุล คมเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า สพป.ตาก เขต ๑
ประเภทผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: