แห่สมัครครูผู้ช่วยสพป.ตาก เขต1จำนวน 438 คน มาสอบ 385 คน

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

สพป.ตาก เขต 1 สอบครูผู้ช่วย สมัครไว้จำนวน 438 คน มาสอบ 385 คน
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 โดยมีผู้มาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 438 คน จาก 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 50 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 343 คน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน45คนนั้น
โดยการสอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ปรากฎว่ามีผู้ขาดสอบจำนวนทั้งสิ้น 53 คนและ มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 385 คน แยกตามกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 42 คน ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 307 คน และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 36 คน
ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งนายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2และนายปรีชา พืชเนาวรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัยเขต 2 เป็นกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยทุกขั้นตอนการสอบครูผู้ช่วยของ สพป.ตาก เขต 1ในครั้งนี้ และการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการสอบครั้งนี้ใช้ข้อสอบจากส่วนกลางโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นผู้ออกข้อสอบในครั้งนี้ทั้งภาค ก.และ ภาค ข. ส่วนการสอบภาค ค.หรือสัมภาษณ์นั้น ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการช่วยเหลือกันทางคะแนนสัมภาษณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 สามารถดูผลการสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ http://www.takesa1.go.th ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: